مترادف و متضاد رفتار

  32بازدید

  مترادف و متضاد کلمه رفتار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اقدام، حرکت، سلوک، سیره، صفت، عمل، فعل، کردار، کنش، روش، سبک، سلوک، روال، سیر، طریقه، مشی، هنجار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهشاد 6 روز قبل
  0

  مترادف رفتار:کردار،عمل،کنش