معنی رقم کردن در لغت نامه دهخدا

  24بازدید

  معنی کلمه رقم کردن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رقم کردن. [رَ ق َ ک َ دَ] (مص مرکب) نوشتن. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف). ترقیم. (تاج المصادر بیهقی): ترا جانت نامه است و کردار خط به جان بر مکن جز به نیکی رقم ناصرخسرو مژده ترا ز چرخ که چرخ ای ملک همی بر ملک و عمر تو رقم جاودان کند مسعودسعد کردم بر جان رقم شکر شب و مدح می کآمدن دوست را بود ز هر دو سبب خاقانی || مهر نمودن. || تمام کردن مکتوب. || ترتیب دادن و مرتب ساختن. (ناظم الاطباء). || نقش کردن. تحریر: در وجد و حال همچو حمام است چرخ زن بر دیده نام عشق رقم کرده چون حمام خاقانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هلیا 11 روز قبل
  0

  رقم کردن