معنی زادگی در لغت نامه دهخدا

    18بازدید

    معنی کلمه زادگی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : زادگی. [دَ / دِ] (حامص) حالت و کیفیت زاده (زاییده). زاییدگی. ولادت. تولد. و در ترکیبات آید چون: مردم زادگی. کیان زادگی. آقازادگی، حرام زادگی. حلال زادگی. رجوع به این ترکیبات و زادو زادن شود. || مخفف آزادگی: آنکه در بستان و باغ زادگی و آزادگیست سوسن آزاده و آزاده سرو سرفراز سوزنی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟