معنی زانک در لغت نامه دهخدا

  78بازدید

  معنی کلمه زانک در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زانک. (اِخ) (کوه...) کوهی است در ترکستان، در او معادن طلا و نقره است. (نزهه القلوب چ لیدن ج 3 ص 195)., زانک. [ن ِ / ن َ] (اِخ) لغتی است در زانج و زابج. (از دائره المعارف بستانی). و رجوع به زابج و زانج و مجله ٔ لغه العرب سال 8 ص 523 شود., زانک. [ن َ] (اِخ) لغتی است در زاذک که قریه ای بوده است در طوس خراسان. رجوع به معجم البلدان، ذاذک و انساب سمعانی، ذاذکی و زاذک در لغت نامه شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  میری هستم 4 ماه قبل
  0

  تن مپرور زانک قربانیست تن

  دل بپرور دل به بالا می رود.....

  میری هستم 4 ماه قبل
  0

  تن مپرور زانک قربانیست تن

  دل بپرور دل به بالا می رود.....

  معنی زانک و نمی دونم می تونید راهنمایم کنید