مترادف و متضاد زرنگ

  59بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زرنگ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باهوش، داهی، زیرک، جلد، جلید، چابک، چالاک، چست، فرز، درس‌خوان، رند، زبردست، ماهر، زبل، شیطان (متضاد) تنبل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ‌NS 1 ماه قبل
  -1

  سلام عزیزم به نظر من مخالف زرنگ تنبل است