مترادف و متضاد زشت

  70بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زشت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدریخت، بدشکل، بدمنظر، بدهیکل، بی‌ریخت، کریه، کریه‌المنظر، پچل، بد، سوء، مذموم، ذمیمه، رکیک، سخیف، شنیع، فاحش، قبیح، مستهجن، مکروه، ناپسند، نازیبا، نفرت‌انگیز، نکوهیده، ننگین (متضاد) قشنگ.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 5 روز قبل
  0

  مخالف نیک چیست