مترادف و متضاد زلال

  6682بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زلال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پاک، روشن، شفاف، صاف، صافی، گوارا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  متضاد زلال =کدر 😉😇

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  مخالف زلال کدر

  سید شهاب خادم الفقرا 4 ماه قبل
  0

  مخالف زلال میشه کدر تیره

  نمیتونم 4 ماه قبل
  0

  مخالف زلال رو مبخوام چون الان کار واجبی دارن

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  زلال

  0
  نمیتونم 4 ماه قبل

  هم معنیش پاک

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  سلام

  مهدبه 5 ماه قبل
  0

  عنو ها

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  اسمتون چی

  0
  رها 5 ماه قبل

  رها

  طاها نوروزی ۹ ساله از کرج 7 ماه قبل
  0

  مخالف

  زلال# کدر

  معنی

  زلال :پاک _صاف _روشن

  ثم 7 ماه قبل
  2

  کدر میشه دیگه عزیزان

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  کدر

  ناشناس 7 ماه قبل
  4

  مخالف کلمه ی زلال وپس

  0
  مخالف کلمه ی زلال و پس 5 ماه قبل

  مخالف کلمه ی زلال و پس

  0
  طاها نوروزی ۹ ساله از کرج 7 ماه قبل

  کدر

  2
  رهام علیرضایی 7 ماه قبل

  مخالف زلال

  ریحان 7 ماه قبل
  0

  سلام مخالف بی خیال چی میشه؟

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه ستوه چیست

  پروانه 8 ماه قبل
  0

  مترادف و متضاد زلال

  زلال:گوارا

  زلال#کدر

  امیر حسین 8 ماه قبل
  0

  مخالف زلال چیه

  علی اصغر 9 ماه قبل
  0

  معنی شفاف مخالف تیره

  0
  نیایش 9 ماه قبل

  عزیزم معنی شفاف میشه روشن مخالف تیره هم روشن

  ن 9 ماه قبل
  0

  من میگم مترادفش رو میخوام

  بیبیق 10 ماه قبل
  -1

  متضادو می گم

  محمد 11 ماه قبل
  -2

  نگاه زود بیار

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  نگاه زود بیار

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  معنی زلال چیست ؟؟؟

  1
  معنی زلال بزن چرا متضاد زدی آودی اینجا ما داریم متضاد میگم 11 ماه قبل

  فهمیدی

  محمد 11 ماه قبل
  6

  خودش نوشته دیگه معنی زال پاک میشه پس متضاد کثیف میشه

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  متضاد نه معنی 😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

  -1
  نیایش 9 ماه قبل

  متضادش کدر

  زلال 12 ماه قبل
  -1

  متضاد

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  میگیم مخالف بعد معنی شو میگید 😶😶

  -1
  امیرحسین 10 ماه قبل

  کدر

  زهرا 12 ماه قبل
  -1

  مترادف كلمه ي زلال : پاك شفاف

  حمزهپور 1 سال قبل
  2

  مخالف زلال

  0
  نختهگخیاتالتتلباعلیتیهعتکلتبلیتیبهکت 11 ماه قبل

  زبهتهاعبزازفباابسسعهاقعههه 🙄😚😙😥😮😚😄😗😆😅😙😮😚😙🙄😚😄😮😗☺😄😗😮🙄😮😄😚😚😙😮🙄☺😮😗😅😆🙂😗😅🙂😅😆😗😆😮😅😗😚😆😗😮😆😅😗😮🙂😆😅😗🙂😅😆😗🙂☺😗😅

  5
  ص 11 ماه قبل

  مخالف میشه کثیف