مترادف و متضاد زلال

  2634بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زلال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پاک، روشن، شفاف، صاف، صافی، گوارا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر حسین 10 روز قبل
  0

  مخالف زلال چیه

  علی اصغر 29 روز قبل
  0

  معنی شفاف مخالف تیره

  0
  نیایش 23 روز قبل

  عزیزم معنی شفاف میشه روشن مخالف تیره هم روشن

  ن 29 روز قبل
  0

  من میگم مترادفش رو میخوام

  ایرا 2 ماه قبل
  -2

  به نظرم خیلی مفید بود

  بیبیق 2 ماه قبل
  -1

  متضادو می گم

  محمد 3 ماه قبل
  -2

  نگاه زود بیار

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  نگاه زود بیار

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  معنی زلال چیست ؟؟؟

  1
  معنی زلال بزن چرا متضاد زدی آودی اینجا ما داریم متضاد میگم 3 ماه قبل

  فهمیدی

  محمد 3 ماه قبل
  7

  خودش نوشته دیگه معنی زال پاک میشه پس متضاد کثیف میشه

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  متضاد نه معنی 😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

  -1
  نیایش 23 روز قبل

  متضادش کدر

  زلال 4 ماه قبل
  -1

  متضاد

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  میگیم مخالف بعد معنی شو میگید 😶😶

  -1
  امیرحسین 1 ماه قبل

  کدر

  زهرا 4 ماه قبل
  -1

  مترادف كلمه ي زلال : پاك شفاف

  حمزهپور 9 ماه قبل
  1

  مخالف زلال

  0
  نختهگخیاتالتتلباعلیتیهعتکلتبلیتیبهکت 3 ماه قبل

  زبهتهاعبزازفباابسسعهاقعههه 🙄😚😙😥😮😚😄😗😆😅😙😮😚😙🙄😚😄😮😗☺😄😗😮🙄😮😄😚😚😙😮🙄☺😮😗😅😆🙂😗😅🙂😅😆😗😆😮😅😗😚😆😗😮😆😅😗😮🙂😆😅😗🙂😅😆😗🙂☺😗😅

  5
  ص 3 ماه قبل

  مخالف میشه کثیف