مترادف و متضاد زنگار

  127بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زنگار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اکسید، زنگ.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  0

  امیرحسین

  ناشناس 20 روز قبل
  0

  کیمک

  ‌.‌‌...وول 20 روز قبل
  0

  مترادف و متفاوت و متضاد واژه زنگار را بنویسد

  ناشناس 20 روز قبل
  0

  مترادف و متضاد