معنی زورآزمایی در لغت نامه دهخدا

  10بازدید

  معنی کلمه زورآزمایی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زورآزمایی. [زْ / زِ] (حامص مرکب) نشان دادن زور و نیرو. دست و پنجه نرم کردن. پهلوانی. (فرهنگ فارسی معین). زورورزی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): چو زورآوری خودنمایی کند بر افتاده زورآزمایی کند سعدی (بوستان) تو با این مردی وزورآزمایی همی ترسم که از زن کمتر آیی سعدی دو جا غیرت کند زورآزمایی چنان گیرد کزو نبود رهایی وحشی رجوع به زورآزما شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  جمشیدی 19 روز قبل
  0

  سلام، نام دیگر ورزش زورآزمایی چیست؟