مترادف و متضاد زوزه

  217بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زوزه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جیغ، ضجه، فریاد، مویه، ناله.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر 5 ماه قبل
  0

  مخالف زوزه

  محمد 1 سال قبل
  0

  متضاد زوزه

  0
  مخالف زوزه 5 ماه قبل

  مخالف زوزه