مترادف و متضاد زیادت

  92بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زیادت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افزونی، بیشی، فراوانی (متضاد) قلت، کمی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مبینا 1 ماه قبل
  0

  متراف زیادتی

  0
  احمد 26 روز قبل

  کاهلی

  مبینا 1 ماه قبل
  0

  مترادف زیادتی

  0
  احمد 26 روز قبل

  بیشتراز