مترادف و متضاد زیر

  152بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زیر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پایین، تحت، ته، ذیل (متضاد) بالا، زبر، فوق.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  ملک

  ملک 2 ماه قبل
  0

  ملک

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  مخالف کلمه زیر

  0
  مهدی 23 روز قبل

  زبر