مترادف و متضاد ساز

  30بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ساز واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ارغنون، تار، سه‌تار، چنگ، رود، عود، تجمل، برگ، دستگاه، ساخت، سامان، تحمل، سازگاری، سازش، خدعه، فریب، مکر، نیرنگ، تدارک، تهیه، جامه، رخت، لباس، بنه، توشه، زاد سفر، راه، روش، طریق، شیوه 01 نفع، سود، آرایش، آما.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 12 روز قبل
  0

  جاهل