معنی سایحة در لغت نامه دهخدا

    16بازدید

    معنی کلمه سایحة در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سایحه. [ی ِ ح َ] (ع ص) مؤنث سایح. رجوع به سائحه شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟