مترادف و متضاد سایه

  389بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سایه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شبح، ظل، نسار، نش، پناه، حمایت، توجه، عنایت، اثر، تاثیر، نتیجه، نفوذ، حشمت، بزرگی، جلال، غیرواقعی، صوری، وهمی، موهوم، نقاطتیره‌تر (در نقاشی).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ه 9 روز قبل
  1

  معنی شبح،نسار،پناه،حمایت ، توجه

  متضاد واقعی،اصل

  ناشناس 14 روز قبل
  -1

  متضاد سایه:روشن

  ناشناس 23 روز قبل
  2

  متضاد سایه چیست ؟شبح