معنی ستاییدن در فرهنگ هوشیار

  41بازدید

  معنی کلمه ستاییدن در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مصدر) (ستاید ستایید خواهد ستایید بستای ستاینده ستاییده ستایش) ستودن ستایش کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  s 12 روز قبل
  0

  I don't know