معنی ستودان در فرهنگ عمید

    6بازدید

    معنی کلمه ستودان در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : گورستان، دخمه، مقبرۀ زردشتیان: سر جادوان را بکندم ز تن / ستودان ندیدند و گور و کفن (فردوسی: ۵/۳۵۳).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟