معنی سرلاب در فرهنگ عمید

    7بازدید

    معنی کلمه سرلاب در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : اسطرلاب.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟