معنی سرنی در لغت نامه دهخدا

    10بازدید

    معنی کلمه سرنی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سرنی. [س َ ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) چیزی باشد که از پشم و یا بلور و غیره ساخته بر سر نی قلیان نصب کنند و آن را در دهن گرفته تمباکو کشند و به هندی مهنال گویند. (از آنندراج). میان کاواک از سنگ یا عاج و مانند آن که بر سر نی قلیان نصب کنند و هنگام کشیدن، آن قسمت را به دهان نهند., سرنی. [س ُ ن َ / ن ِ] (اِ) سرنای. (شرفنامه). مخفف سورنای است که نای رومی و نای ترکی باشد. (برهان) (آنندراج).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟