مترادف و متضاد سفارش

  56بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سفارش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تاکید، توصیه، اندرز، نصیحت، وصیت، دستور، فرمان، فرمایش، درخواست.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پارسا عمادی فرد 26 روز قبل
  0

  بی توجهی