معنی سقن در لغت نامه دهخدا

    17بازدید

    معنی کلمه سقن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سقن. [س َ ق َ] (اِ) دوشاب آتش ندیده ٔ خرما را گویند و آن را سیلان هم میگویند و به عربی دِبس خوانند. (برهان) (آنندراج). رجوع به فهرست مخزن الادویه و الفاظ الادویه شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟