مترادف و متضاد سلیم

  101بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سلیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرام، رام، مطیع (متضاد) نافرمان، حلیم، روشن‌ضمیر، صلح‌جو، بی‌عیب، تندرست، سالم (متضاد) سقیم، معیوب، خوش‌باور، موافق، ملایم، سلیم‌النفس، مارگزیده، محتضر، مشرف‌به موت، بی‌آزار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ذذذذذ 14 روز قبل
  0

  😳