معنی سندوک در لغت نامه دهخدا

    7بازدید

    معنی کلمه سندوک در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سندوک. [س َ] (اِخ) ابن حبیبه واسطی. رجوع به ابوطاهر سندوک و تاریخ ادبیات ادوارد براون ترجمه ٔ رشید یاسمی ص 75 شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟