مترادف و متضاد سنگلاخ

  302بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سنگلاخ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ریگزار، ریگستان، سنگستان، زمین پرسنگ (متضاد) شن‌زار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ، 1 ماه قبل
  0

  https://chat.whatsapp.com/ID1bB1Nl4sj1oB3Faxr8E3

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  https://chat.whatsapp.com/ID1bB1Nl4sj1oB3Faxr8E3