معنی سوایر در لغت نامه دهخدا

    19بازدید

    معنی کلمه سوایر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سوایر. [س َ ی ِ] (ع ص، اِ) ج ِ سایره: امثله توقیعات او در اقطار جهان چون سوایر امثال و شوارد اشعار منتشر شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). رجوع به سائر شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟