مترادف و متضاد سود بردن

  24بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سود بردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استفاده کردن، بهره بردن، صرفه کردن، منفعت داشتن، منتفع شدن، نفع بردن، نفع داشتن (متضاد) ضرر کردن، زیان بردن، مرابحت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  سود 13 روز قبل
  0

  متضاد

  1
  محمد 13 روز قبل

  سود