معنی سینه کش در لغت نامه دهخدا

    25بازدید

    معنی کلمه سینه کش در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سینه کش. [ن َ / ن ِ ک َ / ک ِ] (نف مرکب) آنکه سینه را بر زمین یا چیز دیگر بساید. (آنندراج) (بهار عجم). آنکه به سینه راه رود: چون ابر بهاری بزمین سینه کش آید شوکت شده از بس که گران بار نگاهم محمد اسحاق شوکت (از آنندراج) - سینه کش رو به آفتاب، در معرض آفتاب. (فرهنگ فارسی معین) - سینه کش کوه، شیب تند و تیز کوه. (فرهنگ فارسی معین).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟