مترادف و متضاد شادابی

  100بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شادابی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آبداری، تازگی، خرمی، طراوت (متضاد) پژمردگی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا لک 8 روز قبل
  0

  شاداب: مرطوب، شاداب: شاد

  زهرالک 8 روز قبل
  0

  شاداب: شاد