مترادف و متضاد شادمان

  182بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شادمان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بشاش، خرم، خندان، خوشحال، خوشرو، شاد، فرحناک، مسرور (متضاد) ناشادمان، مغموم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  میشه پخ 28 روز قبل
  0

  من