مترادف و متضاد شرور

  19بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شرور واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدجنس، بدکار، بدکردار، خبیث، سنگدل، شریر، شیطان، ناتو (متضاد) سلیم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 10 روز قبل
  0

  مخلف شرور رئوف است

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  مخلف شرور رئوف است

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  مخلف شرور رئوف است

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  مخلف شرور رئوف است

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  مخلف شرور رئوف است