مترادف و متضاد شط

  466بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شط واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رود، رودخانه، نهر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 28 روز قبل
  0

  ابیاتی که بر یک وزن است وبیت قافیه جداگانهددارد شرح مربوط به کدام از شاعران است

  فقط خدا 1 سال قبل
  0

  متضاد مترادف شط چیست

  0
  ** 1 سال قبل

  مترادف=
  رودخانه ی پر آب
  متضاد=
  جوی