مترادف و متضاد شفق

  9بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شفق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بام، بامداد، سپیده‌دم، سحر، فلق (متضاد) شام.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  شفق 5 روز قبل
  0

  متضاد