معنی شقیر خادم در لغت نامه دهخدا

    15بازدید

    معنی کلمه شقیر خادم در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : شقیر خادم. [ش ُ ق َ رِ دِ] (اِخ) یکی از خوشنویسان معروف در خط عربی و او مملوک مؤدب القاسم بن المنصور و از شاگردان اسحاق بن حماد بود. (از ابن الندیم).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟