تعبیر خواب شلغم

  20بازدید

  تعبیر خواب دیدن شلغم چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل است که از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد. - جابر مغربی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 7 روز قبل
  0

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم که دارم سبزی خوردن میچینم از جایی که خودم کاشتم اول از همه هم از تره شروع کردم بعد سمت چپم رو نگاه کردم دیدم یک چیزایی از خاک زدن بیرون تعجب کردم که اینجا چی کاشتم یادم اومد که شلغم به شوهرم نشون دادم اونم گفت چقدر زیاده همه توقع دارن، برای همه ببریم نامهایکه برد از قوم های خودشون بود مثل مادربزرگش برای خونه باباش و...لطفا میشه تعبیرش رو بگین ممنون

  زهرا 7 روز قبل
  0

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم که دارم سبزی خوردن میچینم از جایی که خودم کاشتم اول از همه هم از تره شروع کردم بعد سمت چپم رو نگاه کردم دیدم یک چیزایی از خاک زدن بیرون تعجب کردم که اینجا چی کاشتم یادم اومد که شلغم به شوهرم نشون دادم اونم گفت چقدر زیاده همه توقع دارن، برای همه ببریم نامهایی که برد از قوم های خودشون بود مثل مادربزرگش برای خونه باباش....

  1
  زهرا 7 روز قبل

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم که دارم سبزی خوردن میچینم از جایی که خودم کاشتم اول از همه هم از تره شروع کردم بعد سمت چپم رو نگاه کردم دیدم یک چیزایی از خاک زدن بیرون تعجب کردم که اینجا چی کاشتم یادم اومد که شلغم به شوهرم نشون دادم اونم گفت چقدر زیاده همه توقع دارن، برای همه ببریم نامهایی که برد از قوم های خودش مثل مادربزرگش برای خونه باباش و....