مترادف و متضاد شنوا

  57بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شنوا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : داعیه، سامع، شنونده، شنونده، مستمع (متضاد) کر، ناشنوا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حدیثه 18 روز قبل
  0

  مصدر شنوا