معنی شهربندی در لغت نامه دهخدا

    12بازدید

    معنی کلمه شهربندی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : شهربندی. [ش َ ب َ] (حامص مرکب) زندانی بودن. (فرهنگ فارسی معین). || محاصره. || در محاصره افتادن. (فرهنگ فارسی معین): چون در آن برج شهربندی یافت برج از آن ماه بهره مندی یافت نظامی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟