مترادف و متضاد شهرت

  543بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شهرت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آوازه، اشتهار، تخلص، شایعه، صیت، عنوان، محبوبیت، معروفیت، نام، ناموری (متضاد) بی‌نشانی، خمول، گمنامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شهرت 9 روز قبل
  -2

  شهرت

  یاسین 15 روز قبل
  -1

  سلام متضاد شهرت

  آیسودا 26 روز قبل
  0

  متضاد شهرت چیست ؟

  6
  Sara 25 روز قبل

  مخالف شهرت