معنی شوهان در لغت نامه دهخدا

    64بازدید

    معنی کلمه شوهان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ایل شوهان نام یکی از ایلات لر در استان ایلام (لرستان پشت کوه) می باشد که با ایل کاید خورده هم ریشه هستند و به زبان لری فیلی (مانند لرهای خرم آباد و لرستان) حرف می زنند. ایل شوهان شامل طایفه ها ی : کلای وند ، صفرلکی ، کرهر ، بلوچ ، شرف ، قیطول ، کاوری ، فلک و سید می باشد. البته بسیاری معتقدند که ایلات شوهان و کایدخورده اصالتا از شاخه چهارلنگ لرهای بختیاری هستند که در گذشته از منطقه بختیاری به سمت ایلام و دیگر نقاط فرستاده شدند. ماژور راولینسون افسر و سیاح معروف انگلیسی نام این مردم را به نقل از میرزا بزرگ حاکم وقت لرستان ، شوهونی ضبط کرده است. برخی معتقدند که شوهان از شبان گرفته شده، در زبان لرهای بالاگریوه و چگنی و به طورکلی لرهای لرستان کلمه ی شوهان یا شوهو رایج می باشد.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟