مترادف و متضاد شوکت

  256بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شوکت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بزرگی، تشخص، جاه، جبروت، جلال، حشمت، شان، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  بیتا 8 روز قبل
  0

  متضاد و مترادف شکوه و شوکت

  بیتا 8 روز قبل
  0

  من سریع میخواهم

  شکوه و شوکت

  ناشناس 8 روز قبل
  0

  متضاد و مترادف شکوه و شوکت

  هليا 20 روز قبل
  -1

  معني شوكت يعني : بزرگواري ، جلال

  مخالف شوكت يعني : كوچك ، بي ارزش