مترادف و متضاد شوکت

  1045بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شوکت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بزرگی، تشخص، جاه، جبروت، جلال، حشمت، شان، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  مترادف شوکت چیست

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  متضادشوکت

  فاطمه 5 ماه قبل
  0

  خواهشرمی کنم متضادکلمه شوکت روبهومن بیگینومن هم به شماچکمک می کنم

  مهراب باقری 5 ماه قبل
  0

  لطفاًسریع مترادف کلمه ی شوکت رو بگید سریع

  0
  محمد 2 ماه قبل

  لطفا

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  متضاد شوکت

  بیتا 7 ماه قبل
  0

  متضاد و مترادف شکوه و شوکت

  بیتا 7 ماه قبل
  0

  من سریع میخواهم

  شکوه و شوکت