معنی شو مقدم در فرهنگ هوشیار

    7بازدید

    معنی کلمه شو مقدم در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سبز گام بد گام خشک پی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟