مترادف و متضاد شکست

  457بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شکست واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حرمان، ناکامی، انحطاط، انخفاض، انهزام، مغلوبی، هزیمت، انکسار، خردشدن، شکستگی (متضاد) پیروزی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ایلار انوشیروان 25 روز قبل
  0

  باشه داداشی

  فاطمه 4 ماه قبل
  0

  جواب مخالف شکست

  0
  ایلار انوشیروان 25 روز قبل

  نمیدونی منم نمیدونم

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  خخ

  0
  ایلار انوشیروان 25 روز قبل

  مرگ

  غزاله 4 ماه قبل
  -2

  مترادف شکست نا کامی