معنی شکم خواری در لغت نامه دهخدا

    9بازدید

    معنی کلمه شکم خواری در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : شکم خواری. [ش ِ ک َ خوا / خا] (حامص مرکب) گرسنگی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). || پرخواری. پرخوری. شکم بارگی: چو قرص گرم فلک دید گل دهن بگشود ندانمش ز چه پیدا شد این شکم خواری فرخی (از انجمن آرا).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟