معنی شکم وار در لغت نامه دهخدا

  24بازدید

  معنی کلمه شکم وار در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شکم وار. [ش ِ ک َ] (اِ مرکب) به اندازه ٔ یکبار سیر خوردن. به اندازه ٔ یک بار خوردن و سیر شدن غذا: چرا از پی یک شکم وار نان گراینده باید به هرسو عنان نظامی هر کجا چون زمین شکم خواریست از زمین خورد او شکم واریست نظامی درین پشته منه بر پشت باری شکم واری طلب نه پشتواری نظامی اگر خواهی جهان در پیش کردن شکم واری نخواهی بیش خوردن نظامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 2 ماه قبل
  0

  شکم چران وپرخوروحریص درخوردن.