مترادف و متضاد شگفت‌زده

  396بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شگفت‌زده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگشت‌به‌دهان، بهت‌زده، حیران، حیرت‌زده، حیرتناک، مبهوت، متحیر، متعجب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نرگس 19 روز قبل
  0

  معنی : بهتزده

  لخنوو 25 روز قبل
  0

  داتتودااتوورلتنطیفخنو داتتودر