شیرازه‌ به انگلیسی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه شیرازه‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Binding.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟