معنی شیر و خورشید در لغت نامه دهخدا

  28بازدید

  معنی کلمه شیر و خورشید در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شیر و خورشید. [رُ خوَرْ / خُرْ] (ترکیب عطفی، اِ مرکب) نشان سابق دولت ایران. علامت ایران در قبل از انقلاب اسلامی. شکلی مرکب از شیری که در پنجه ٔ راست شمشیری دارد و بر پشت او آفتاب می درخشد، و آن شعار و نشان رسمی دولت ایران بوده است. (فرهنگ فارسی معین). راجع به تاریخچه ٔ شیر و خورشید رجوع به تاریخچه ٔ شیر و خورشید ایران نوشته ٔ احمد کسروی شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شما 18 روز قبل
  0

  شما