مترادف و متضاد شیوع

  12بازدید

  مترادف و متضاد کلمه شیوع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اشاعه، پراکندگی، سرایت، نشر، اشتهار، تداول.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 روز قبل
  0

  بیماری