مترادف و متضاد صبور

  1071بازدید

  مترادف و متضاد کلمه صبور واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بردبار، حلیم، خوددار، خویشتن‌دار، رزین، شکیبا، صابر، متحمل (متضاد) ناشکیبا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  قانع متضاد حریص

  خریص 2 ماه قبل
  -1

  لطفا متضاد حریص را بگویید

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  قانع

  صبور 2 ماه قبل
  0

  لطفا متضاد صبور را بگویید

  2
  نا شکیبا 2 ماه قبل

  دردآلود