مترادف و متضاد صلاح

  378بازدید

  مترادف و متضاد کلمه صلاح واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صوابدید، مصلحت، خوبی، خیر، نیکی، آشتی، صلح، اهلیت، شایستگی (متضاد) فساد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  samin 26 روز قبل
  0

  مخالف صلاح

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  متضاد عطارو‌صلاح‌و‌ منزل

  1
  الی 16 روز قبل

  مترادف کلمه صلاح،عطار،منزل

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  مترادف:درستی
  متضاد :فساد