معنی صلاف در لغت نامه دهخدا

    21بازدید

    معنی کلمه صلاف در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : صلاف. [ص َل ْ لا] (ع ص) لاف زن. (مهذب الاسماء).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟